Tips
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/u82654p77423/domains/onlinepakketten.nl/public_html/wp-content/themes/onlinepakketten/single.php on line 49
Meer blogs

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Huibert Bijland 4 mei 2024 2 minuten

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht in de Europese Unie (EU), wat resulteert in uniforme privacywetgeving binnen de EU-regio.

De invoering van de AVG brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee:

 • Versterking en uitbreiding van privacyrechten voor individuen.
 • Toenemende verantwoordelijkheden voor organisaties met betrekking tot gegevensverwerking.

Wat merk je door de AVG

De impact van de AVG op individuen is merkbaar doordat ze meer mogelijkheden hebben gekregen om hun privacyrechten te handhaven in relatie tot de verwerking van hun gegevens.

De nadruk van de AVG ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat ze voldoen aan de wet, bekend als de verantwoordingsplicht.

Met de invoering van de AVG is er één wetgeving voor de hele EU, waardoor de vroegere complexiteit van 28 verschillende wetgevingen is geëlimineerd.

De nieuwe privacywet is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, inclusief kleine bedrijven en zelfstandigen, zoals het beheren van klantafspraken, contactgegevens van klanten of personeelsinformatie.

Als ondernemer dien je de volgende stappen te ondernemen om te voldoen aan de AVG:

 1. Zorg voor begrip van de AVG en de implicaties ervan.
 2. Informeer je klanten over hun privacyrechten.
 3. Maak een overzicht van de gegevensverwerking binnen je organisatie.
 4. Beoordeel of een Data Protection Impact Assessment vereist is.
 5. Neem standaard privacyoverwegingen op in je producten/diensten.
 6. Overweeg of je een functionaris voor gegevensbescherming nodig hebt.
 7. Documenteer en meld eventuele datalekken.
 8. Sluit verwerkersovereenkomsten af met relevante partijen.
 9. Bepaal de toezichthoudende autoriteit die leidend is voor jouw organisatie.
 10. Verkrijg toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Voor meer informatie over de AVG en om aan de vereisten ervan te voldoen, kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Het wordt aanbevolen om deze kwesties door een professional, zoals een AVG-jurist, te laten behandelen. Neem gerust contact met mij op voor begeleiding, een overzicht van het proces en de kosten.