Website
Privacy statement op je website

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/u82654p77423/domains/onlinepakketten.nl/public_html/wp-content/themes/onlinepakketten/single.php on line 49
Meer blogs

Privacy statement op je website

Huibert Bijland 11 mei 2024 1 minuut

Het is een wettelijke verplichting om klanten en bezoekers op de hoogte te stellen van de verzameling en het gebruik van privacygevoelige gegevens. Deze informatie wordt doorgaans verstrekt via een privacyverklaring op jouw website, ook wel bekend als een privacy statement.

Wat moet er in een privacyverklaring staan?

  • De vermelding van jouw bedrijfsnaam, adres en een e-mailadres voor privacygerelateerde vragen;
  • Het doel van de gegevensregistratie, zoals voor verkoopacties of het verbeteren van de website;
  • Het gebruik van cookies of andere methoden voor het opslaan van gegevens op de website;
  • Als je een nieuwsbrief gebruikt, hoe de gegevens worden gebruikt en opgeslagen;
  • De garantie dat klanten altijd toegang hebben tot hun gegevens en het recht hebben om deze te laten wijzigen of verwijderen;
  • Welke maatregelen jouw organisatie neemt om de gegevens zorgvuldig te behandelen en welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen;
  • Als de gegevens worden verwerkt door een andere organisatie, moet er een verwerkersovereenkomst beschikbaar zijn of worden aangeboden.

Wat zijn de consequenties van het ontbreken van een privacyverklaring?

  • De Autoriteit Persoonsgegevens kan bestuursdwang toepassen, waarbij je een termijn krijgt om dit alsnog in orde te maken;
  • Er kan een dwangsom worden opgelegd of een boete worden uitgeschreven.

Heb je hulp nodig?

Maak een afspraak en wij helpen je graag verder op weg.